Ørland SV vil rette en stor takk til Fosna-Folket som setter tilstanden til våre kommunale boliger på dagsorden.

Ørland SV har gjentatte ganger, gjennom flere år, sagt i kommunestyret at nå må vi prioritere våre primæroppgaver, nemlig oppvekst og helse.

Dette blir stemt ned av de styrende partier, og vi bevilger og forskutterer i stedet millioner til tilrettelegging av industritomter, boligtomter og andre ikke pålagte oppgaver.

Som artikkelen i Fosna-Folket viser, har de kommunal boligene i kommunen gått for lut og kaldt vann i flere år. De byggene som nevnes i artikkelen er dessverre ikke de eneste med store mangler.

Og det er ikke slik at vi politikere ikke har vært klar over dette, kommunalsjefer og kommunaldirektører har gjentatte ganger minnet oss på tilstanden til disse bygningene. Vi har til og med vært på befaring og sett det selv, men likevel har vi ikke klart å bevilge Ikke en krone ekstra til vedlikehold eller nybygg.

Ørland SV stiller derfor spørsmål, (nok en gang), til våre politiske kolleger. Er det slik vi vil ha det? Svaret skulle være enkelt å svare på, men det krever handling.

Hva er viktigst spør vi oss?

Tilrettelegging av industritomter, (som mange står nesten tomme), og boligtomter, (som vi ikke får solgt).

Tilrettelegge nye og flotte pendlerkontorer, (som står tomme)

Forskuttere/ betale for tilrettelegging og flytting av verna boliger

Alt dette og mere til bruker vi millioner av kroner på, og gjelda øker

Ingenting av dette gir oss bedre tilstand på kommunale boliger vi trenger, det gir oss ikke flere sykehjemsplasser, det gir oss ikke nytt helsebygg.

Og ikke minst, det hjelper ikke på rekruttering av fagpersonell innen helse og omsorg, når dette vi ser er arbeidsforhold vi kan tilby

Vi har nettopp vedtatt kommunedelplaner der vi blant annet skal ha en eldreomsorg som skal skinne og være på topp. Da er dette ikke veien å gå.

Ørland SV utfordrer derfor våre kolleger i kommunestyret, vær med oss. La oss prioritere riktig og satse på våre primæroppgaver.

Øyvind Næss

Førstekandidat Ørland SV