«Frivilligsentralene må beholde driftstilskuddet fra staten»

foto