Samiske folkevalgte bør støtte den samiske befolkningen

Ole-Henrik B. Lifjell, Maja Kristine Jåma (i midten) og Lisa Marit Pentha-Stavsøien for NSR i sørsamisk valgkrets. Foto: privat