Det er gjennomgående tema på alle samlinger som nettverket Fru Inger tilbyr i år.

Nettverket Fru Inger er en interesseorganisasjon for kvinner og har som formål å øke andelen kvinner i beslutningsposisjoner på Fosen. Våre verdier er mot, anerkjennelse og handlingskraft. Vi er et åpent nettverk for kvinner på Fosen som ønsker personlig og/eller profesjonell utvikling. NHOs «Veikart for fremtiden næringsliv» sier at mangel på kompetanse i næringslivet er en utfordring. Derfor er det viktig at den kompetansen som finnes i lokal samfunnet blir synliggjort og benyttet.

Jeg brenner for utvikling i distriktene. Hvilke mulighetsrom har distriktene for å vokse? Da jeg flyttet til Fosen la jeg merke til at det var få kvinnelige ledere eller styremedlemmer i næringslivet. Derfor var jeg med å starte nettverket Fru Inger. Samt at min Masteroppgave handlet om «Hva er driveren til innovasjon i Norsk Næringsliv»?». Funnene sa at mangfold i lederposisjoner er viktig for utvikling av norsk næringsliv. For at bedrifter i distriktene skal være attraktive arbeidsplasser og få kompetent arbeidskraft må man ha et balansert mangfold i lederposisjoner og i styrerommene. Man må være modig, både ved å tilby sin kompetanse samt at bedriftene søker bredere for å innhente mangfoldig kompetanse.

Det er mange måter å være modig på, og noen mennesker er modigere enn andre.

Årets første nettverksmøte vil handle om hva det å være modig. Her møter vi en sjef på Ørland flystasjon som vil holde innlegg om hvordan være modig i en mannsdominert yrkesgruppe. Vi møter henne på Soldatheimen (gamle Hårberg skole) sammen med kveldens rollemodell Ann-Elisabeth Hustad.

Det å være sammen med personer som er modig, er spennende. Det er utviklende både personlig men også organisatorisk.

Gjennom medlemskapet i nettverket Fru Inger tilbys et unikt tilbud der læring og synlighet er hovedfokus. Nettverket Fru Inger tilbyr et lav-terskel tilbud hvor personer som ikke hadde hatt mulighet for å ta liknende kurs nå får mulighet. Dette pga. at man slipper reise og ikke minst at kostnadene er lave. Gjennom medlemskap får også tilflyttere en stor mulighet for å markedsføre seg selv og bli kjent med andre.

Modig hilsen fra styremedlem Hanne Falstad