Vi kunne lese i Fosna-Folket søndag at ordfører og varaordfører lanserte nye ide om plassering av skole. Her ble Sumstad løftet frem som en bra plassering med blant annet lik avstand fra alle ytterpunkt som ett argument, og også andre velmenende argument ble lagt til grunn.

Slik jeg leser saken er dette noe som politisk ledelse kan ha vært enige om en stund, kanskje allerede en stund før den etterlengtede rapporten ble offentliggjort? Med all mulig respekt for prosessen selvfølgelig.

Ordfører har «full forståelse for at det skaper følelser» står det å lese i artikkelen. Ja, selvfølgelig! Men spørsmålet er om denne evinnelige kilometer-beregningen og 1- skoleprinsippet er til det beste for hele nord-delen av kommunen? Og hvilke konsekvenser får det?

På Sør- Roan står det i dag ett flott bygg som er godt egnet både som skole, barnehage og et kommunalt tilbud til kultur og idrettsaktivitet. Og en flott plassering med tanke på natur og det maritime miljøet.

Dette tilbudet er gull verdt for Roan, Nes, Hongsand, Kiran og Skjøra. Og ja, det har faktisk noe å si for næringsliv, bolyst og tilflytning at et slikt tilbud er tilgjengelig.

På Brandsfjord står det i dag et skole- og barnehagebygg som har tjent sin misjon i mange år. Det har lenge, også før elevene fra den nedlagte skolen på Vik- Bessaker ble flyttet hit, vært trangt om plassen både for barn, elever og lærere. Uteområdet er stort og potensialet enda større. Nærhet til skogen, landbruket og en liten ekspedisjon så er du jammen ned i det maritime miljøet her også.

Tilknyttet skolen ligger det en en fullskala fotballbane som, etter min mening, er godt egnet til å bygge ny skole på. Om så i to etasjer! Ferdig tomt der altså.

Vi må prøve å unngå de store prestisjeprosjektene som går på bekostning av dyrket mark, friluftsområdene og annen fri natur når vi har mulighet til det.

Så mitt innspill i debatten er altså;

La Sør-Roan skole være et tilbud i fremtiden for barneskole (eventuelt mellomtrinn) og barnehage samt kultur og idrettsarena for befolkningen. Denne kostnaden må faktisk kommunen ta for å opprettholde og ikke minst utvikle tilbud i hele Åfjord Kommune.

Bygg ny barne- og ungdomsskole dimensjonert for fremtiden på dagens fotballbane ved Brandsfjord, og sørg for en forsvarlig og fremtidsrettet barnehage i dagens skolebygg.

Lykke til videre med prosessen alle barn, foreldre, politikere og innbyggere.

Jan Birger W. Sandmo,

Uavhengig 1. vara til kommunestyret og ellers stort sett en vanlig innbygger