Fosna-Folket har fokus på arbeidskraft for tiden. Og det med det med rette! Det er en av våre største utfordringer vi begynner å se starten på. Arbeidskraftbehovet vil bli enormt, ikke bare på Fosen, men i hele Trøndelag og landet. Konkurransen om «hender og hau» blir heftig.

Jeg var på bedriftsbesøk på Hitra sammen med de andre næringsforeningene i Trøndelag. Der var budskapet at vi måtte sende mekanikere dit hvis vi kjente noen fordi de manglet folk. Alle holdt kjeft, i fra Namdalskysten til Midtre Gauldal, fordi ingen har noen å avse. Jeg skulle helst ikke skrevet det i avisa heller, hvis noen skulle få en fiks ide om å dra dit.

Det er en sammensatt forklaring. Først og fremst demografi. Vi blir færre i bunnen, og mange, særlig i industrien går av med pensjon ila. de neste 10 årene, tilgangen til utenlandsk arbeidskraft har endret seg, flere unge står utenfor arbeidslivet. I tillegg må det være attraktive tomter, gode kommunale tjenester, smidig infrastruktur osv. osv.

Det finnes ingen en rask løsning. Vi må jobbe på mange hold for at totalen skal gå opp. I tillegg er det mange ytre faktorer for tiden som gjør verden usikker, men noe rår vi da over. Og det jobbes!

MED et godt skole og næringslivssamarbeid Vi begynner å få dreis på samarbeidet i Indre Fosen. Rådgiverne og skolene er alltid positive og tar våre innspill om behovet for arbeidskraft i næringslivet med seg. Det er enkelt å få med elevene ut på bedriftsbesøk, og bedriftene er positiviteten selv. Nå står også barnehagene for tur. Tilbudet som Ungt Entreprenørskap (UE) har til skolen brukes aktivt. Denne uka arrangerer vi Innovasjonscamp med UE og Fremtidens Industri (FI) for alle på 9. trinn med spennende problemstillinger fra næringslivet som elevene skal løse enten med en prototype eller presentasjon av sin ide. Yrkesmessa hadde rekordstor deltakelse fra bedrifter og de «bjuder på» med fine stands og gjør seg attraktive.

MED ny fremtidsrettet og attraktiv Johan Bojer vgs. Her blir det en stor bredde i tilbudet, større miljø og klasser. Ny linje med Salg, service og reiseliv, Dronefag og TAF (tekniske og allmenne fag) innen Teknologi- og industrifag for å nevne noe. TAF betyr at du både kan ta fagbrev i teknologi – og industrifag og spesiell studiekompetanse i en smell. Det er et unikt tilbud for hele Trondheims- og Fosenregionen med praksis i bedrift allerede fra første skoleår. Ressurssenteret ved skolen tilbyr kurs og etter- og videreutdanning, og vil være en sentral aktør slik at tilbudet møter etterspørselen til næringslivet. Så skulle dere har hørt elevrådets inspirerende ord ved markeringen av byggestarten. Jeg tenker – det er bare å tre til siden, slipp ungdommen fram og dytt etter!

MED tilbud og etterspørsel. Vi gjennomfører kompetansekartlegging med jevne mellomrom. Der får vi tall på hvor mye folk bedriftene trenger og med hvilken kompetanse. Resultatene får Johan Bojer vgs. og dimensjonerer tilbudet sitt deretter, det deles også med NAV og grunnskolen.

MED «Trøndelagsmodellen». NAV er annerledes enn før. De har en offensiv tilnærming og er tett på næringslivet. Trøndelagsmodellen rulles ut i regionen og bedriftene ser positivt på den skreddersydde modellen tilpasset bedriftenes behov slik at oddsen for en jobbmatch blir bedre. NAV og næringsforeningen samarbeider godt for å kalibrere behov og tiltak.

MED at flere velger yrkesfag. Fagarbeidere trenger vi i stort monn framover spesielt i industri og bygg- og anlegg, sammen med mange andre spennende stillinger; økonomer, prosjektledere/mellomledere, IKT, sykepleiere, selgere mv. I Indre Fosen ligger vi over snittet når det gjelder å søke yrkesfag. I landet er også søkertallene økende og stadig flere jenter er på vei inn i tradisjonelt mannstunge bransjer. Mangfold er bra.

Selv om utfordringen er stor og til tider overveldende, er den ikke uhåndgripelig. Over tid er jeg sikker på at den totale innsatsen som legges ned og med videre jobbing med potensialet så vil det gi resultater.

Ingunn Rokseth, daglig leder NiT Indre Fosen, Næringsforeningen i Trondheimsregionen