Jeg vil belyse hvorfor jeg som ansatt, og som innbygger som benytter mange av kommunens tjenester mener det blir feil å splitte vår kommune.

Som vernepleier er jeg flink til å sette meg inni og å prøve å forstå andres synspunkter, når jeg gjør det så kan jeg forstå at dere som ser alt utenfra, dere som ikke vet om all den gode jobben som har blitt gjort. Dere som blir påvirket av alt det negative som trykkes opp og frem over alt. Endringene som har skjedd kan ha en vridd oppfatning utenifra.  Ønsker derfor å få et annet, en mer positiv fremstilling av sammenslåingen, uten metaforer, uten prosenter og uten meningsmålinger på det ene og det andre.

Jeg som har stilling i kommunen vet hvor mye jobb det har vært med endringene, og hvor mye jobb det har blitt lagt ned for få til de gode tjenestene som JEG synes vi tilbyr som en storkommune. Jeg kjenner at mye av det som har blitt skrevet, rett og slett blir som å tråkke på, spytte på, og å håne den gode jobben som alle de ansatte har gjort, og gjør i denne kommunen, hver eneste dag. Jeg jobbet også i gamle Bjugn kommune - der jeg gremmes og skjemmes over tjenestene vi tilbydde innen min profesjon, dette mye på bakgrunn av mangel på kompetanse og kompetanseheving. Ledelse som var mer ovenfra og ned, enn inkluderende og engasjerende. Den utviklingen og det engasjementet jeg har erfart fra å jobbe sammen med mange forskjellige enheter, tjenester og avdelinger etter sammenslåing, skulle jeg ønske det er flere som har kunne få erfare. Gleden og samholdet jeg er så heldig å få ta del i ved vår avdeling Hildatunet på Brekstad under Oppfølgingstjenesten, samarbeidet vi har med avdelingen Soltunet i Bjugn, samarbeidet vi har med Stranda aktivitetssenter i Bjugn, samarbeidet vi har med avlastning for barn og unge- avdelingen i Bjugn og på Brekstad.

Jeg hadde også et vridd synspunkt på vår flinke, engasjerte og rettferdige ordfører Tom Myrvold. Hvor kom dette synspunktet fra, jo det skal jeg fortelle. Det kom ved en deltagelse i Bjugn pensjonist Høyres samling en tid langt tilbake- der ble Tom Myrvold fremstilt på en veldig stygg måte, av folk jeg trodde var fornuftige og oppegående- og som jeg derfor lyttet til, heldigvis så lærer vi så lenge vi lever, og klokere blir vi også. Jeg er en person som liker å lære, og ikke å være belærende. Jeg observerer, lytter, undrer meg og kommer frem til løsninger som er verdt å prøve ut. Kartlegger, vurderer og resonnerer; ser sammenhengen og helheten med kropp og sinn, atferd og endringer, innhenter ressurser og kompetanse ved behov - Dette er en vernepleier (kanskje ikke en så godt kjent profesjon som sykepleier, men en profesjon på lik linje som en sykepleier).

Jeg begynte å undre meg (vernepleieren i meg) over at de samme folkene nå står bak «kampanjen» om å splitte kommunen. Jeg lurer derfor på, hva er det som driver disse, hva er det de har uoppgjort eller hvem har trampet de på tærne?

Jeg har derfor engasjert meg mer, fått mer kunnskap og vet nå at alt som blir sagt og hauset opp ikke nødvendigvis stemmer. Mitt synspunkt: Jeg føler meg heldig som jobber og bor i vår flotte store kommune, med så mange flotte engasjerte ansatte og innbyggere.

 Nye Ørland kommune er en fersk organisasjon og at det faktisk har vært, og er en pandemi vi er inne i må jeg si jeg er stolt over hvordan kommunens administrasjon har håndtert hele denne situasjonen. Nå når jeg ser at det er noen få pådrivere for å splitte den nye flotte kommunen vår føler jeg for å si noen ord. Det at noen har som mål å skape mistro, splid og gjør det de kan for å ødelegge, det synes jeg er trist. Det at argumentene er om noe som KAN skje i fremtiden, det synes jeg er trist, trist at de ikke har tillit til administrasjon og til våre folkevalgte politikere. Det at vi skal være redde for en stor sentralisering til Brekstad, det at det skal bli en så enorm skjevhet i tjenester og skatter - der bekymrer jeg meg ikke; fordi jeg er opplært til å ha tillit til folk, opplært til å ha tro på at de som jobber for og i denne kommunen alltid gjør det som er etisk riktig det som er økonomisk riktig, det som er til det beste for innbyggerne - jeg går på jobb og gjør det jeg kan for at de jeg jobber sammen med, de jeg jobber for (kommunen, pårørende og brukere) får det de har rett på og betaler for. At mine kollegaer og jeg skal ha en god dag på jobb, for at vi sammen skal finne gode løsninger på dagens problemer.

Jeg har TILLIT til politikere og administrasjon, som i bunn og grunn, bare er vanlige folk de også!

Jeg liker tanken på at vi ikke overbygger i Bjugn, jeg liker tanken på at Bjugn er en eksklusiv plass å bo- på grunn av avstanden mellom husene, på grunn av den flotte naturen- jeg trenger ikke å gå ut av døra for å bruke 5 minutter til å komme på jobb, det jeg trenger som innbygger er å ha muligheter, og for meg gjør det ikke noe om disse mulighetene ligger 15-30 minutter unna, om det da betyr at kvaliteten er bedre; Ja tusen takk, da tar jeg gjerne imot! Jeg er født og oppvokst i Bjugn, jeg setter pris på all den utviklingen som har skjedd siden jeg var barn i denne kommunen, og det å være en storkommune nå med Ørland, ser jeg på som enda flere, og enda bedre mulighet både for meg og mine etterkommere. Jeg liker ikke å gå med skylapper, da er det så mye av det rundt oss vi mister, vi ser ofte det vi ønsker å se. Vi hører ofte det vi ønsker å høre, jeg velger å se mulighetene dette gir oss og ikke hindringene - slik som noen gjør- derfor er denne nye flotte storkommunen vår verdt å kjempe for.

Hilsen en som ikke tror på at noe er umulig det er bare en utfordring som kan løses!

Hilsen

Nina Kristin Berg/ Mor/ Kreftoverlevende/ Bjugning/ ansatt Vernepleier/ Mottaker av tjenester i Ørland Kommune.