«Vi ble lovet en ny kommune med bedre økonomisk fundament og bedre tjenestetilbud – vi får det stikk motsatte»

foto