«I mangel på gode argumenter er det lite lurt å karakterisere andres argumenter som løgn»

foto