Forsvaret vil utvide og omstrukturere sine skyte- og øvingsfelt på norskekysten. Skytefeltene flyttes fra sør mot nord, og det foreslås 9 nye skytefelt på Finnmarkkysten. I Trøndelag vil feltet i Frohavet bli redusert noe, mens Halten-feltet får en gigantisk utvidelse som vil dekke et sammenhengende område fra Åfjord til Vega. Globalt har vi ei miljøkrise, og verdenshavene er full av søppel og forurensing. Trøndelag SV er imot at forsvaret skal tilføre ytterligere millioner kg av stål, kobber og udetonert sprengstoff på havets botn.

I høringsskrivet går det fram at Sjøforsvaret alene i perioden 2002-2020 har skutt ammunisjon inneholdende ca. 2.000 kg stål årlig. Forsvaret har ingen totaloversikt tilbake i tid, men det som er registrert i et historisk perspektiv er at 4.334.000 kg stål og 132.000 kg kobber ligger på havets botn. Det ligger også mange blindgjengere der som i verste fall kan utløses av fiskernes bunntrål. Sjøl om forsvaret er pålagt å ta hensyn til naturmangfold i havet, vil detonering av sprengstoff i havoverflata, med påfølgende trykkbølger, kunne skade koraller, fisk, fugl og sjøpattedyr.

Deler av skytefeltene ligger så nært land at de kommer i konflikt med området som den kommunale Plan- og bygningsloven forvalter. Som hovedregel vil det i skytefeltområdene være forbud mot ferdsel, aktivitet eller etablering av faste eller midlertidige installasjoner. Akvakultur er en slik aktivitet som ikke vil være forenelig med slike skytefelt. Det vil også være forbud mot tradisjonelt fiske i øvelsesperiodene.

Forurensing av havet er en av de største truslene mot livet på jorda. FN og nasjonale myndigheter oppfordrer derfor til en stor dugnad for å redusere havforsøplinga. Så mens skolebarn rydder flytende havsøppel fra Trøndelags strender, så ønsker forsvaret å øke forurensinga av stål og kobber i havet. Men det kan ikke fortsette slik at forsvaret skal være unntatt klima- og forurensingskrav. Hvis forsvaret ikke blir med på klima- og miljødugnaden blir det ingen land og folk å forsvare i framtida.

Forsvaret skryter ofte av at de er en pådriver for utvikling av ny teknologi. Nå må de bruke denne teknologien til å bli mer klima- og miljøvennlig. Flysimulatorer må bl.a. bli brukt for å unngå sprengninger i havet. Nye øvelsesvåpen må utvikles for at stål og kopper ikke skal havne på havets botn. Øvelsesområdene må legges lengre fra land, og områdene må reduseres framfor dagens forslag om utvidelse . Trøndelag SV sier nei til at Trøndelagskysten skal være en militær søppelplass. Det er nok drit i havet no!

Trøndelag SV

v/ Ottar Michelsen, leder

v/ Rakel Trondal, fylkestingsrepresentant

v/ Torgeir Strøm, fylkestingsrepresentant