Jula er rett rundt hjørnet. Tid for familie, venner, tid for gode fellesskap. Men jula kan også oppleves vanskelig og ekskluderende for mange. Vi vil at jula skal være ei samlende høytid i samfunnet vårt. Skolen har en sentral rolle for å lykkes med nettopp det!

I veilederen fra Utdanningsdirektoratet er det gjort et forsøk på å tydeliggjøre retningslinjer knyttet til å la elever i grunnskolen delta på gudstjenester i skoletida. Veilederen sier klart at «Skolegudstjenester bør ikke være en skoleavslutning». Skolen kan takke ja til invitasjon fra kirka om gudstjeneste i skoletida, men det forutsetter at skolen har et godt og likeverdig tilbud for de som ikke ønsker å delta. Skolen må sende ut god informasjon om begge arrangementene samtidig. I veilederen legges det vekt på at det alternative tilbudet skal være likeverdig – noen elever skal ikke vaske pulter eller gjøre lekser mens andre elever er i kirka.

Vi i Human-Etisk Forbund har nylig sendt ut vår egen veileder til alle norske offentlige grunnskoler med forslag til hvordan skolene kan arrangere inkluderende og meningsfylte alternativ til gudstjenester. Med denne påminnelsen ønsker vi å bidra til en fin julefeiring for alle elever på skolen.

Jula har et skattkammer av skikker fra ulike verdenshjørner, alt er en del av vår felles kulturarv. For eksempel er juletreet fra Tyskland og den sjuarmede lysestaken jødisk. Solsnufeiring og markering med fruktbarhetssymboler finnes i mange kulturer. Vi håper skolene vil sørge for at aktivitetene knyttet til jula blir mangfoldig. Ønsker man å vektlegge de norske tradisjonene, kan elevene lære om nissens mytologiske betydning, og hvordan fjøsnissen eller tuftekallen skiller seg fra andre europeiske versjoner. Og hvilken kulturell rolle spiller julebaksten vår? Hva er den historiske bakgrunnen, og hva slags julebakst har de i andre land?

Norges befolkning er et mangfold av mennesker med ulike tros- og livssyn. Vi trenger høytider hvor alle kan oppleve samhold og fellesskap. Samhold og fellesskap er sentrale verdier i julefeiringa vår. Det er også fred, omtanke, takknemlighet og ren og skjær livsglede. Det er allmennmenneskelige verdier vi kan samles om.

Det er fint om vi kan feire jula sammen, ikke hver for oss – i hvert fall på skolen!

Hilde Nordløkken

leder i Human-Etisk Forbund, Trøndelag