Først vil jeg si at jeg opplever å være særdeles heldig som bor i Norge.

I 2024 er egenandelstaket satt til 3165 kroner, deretter vil jeg få frikort med gratis behandling og transport når det er behov, det setter jeg veldig stor pris på.

Som kronisk syk er jeg avhengig av faste medisiner og legebehandling i perioder.

Sykdommen min er for det meste under kontroll og jeg kan være rimelig frisk lenge, men i det siste har den dessverre ikke spilt helt på lag …

Da har jeg noen undringer;

Jeg er fast bruker av St. Olavs hospital. Etter at Helseplattformen ble innført har jeg opplevd at personalet på St. Olavs må bruke mye tid og ressurser på å finne informasjon i min journal, jeg får spørsmål som typ har du vært her før? ja, siden 2003!

Ved henvisning fra lege/ legevakta har jeg opplevd flere ganger at jeg ankommer sykehuset i den tro at jeg er ventet, men blitt møtt i mottaket med at; «vi venter ikke på deg», «du kan ikke være kommet rett», «bare vent litt så skal vi sjekke», «beklager at det tok tid, men opplysninger var kommet på feil sted», «Helseplattformen» …

Dette kan være ganske fortvilende. Du er kommet av en grunn, og du er sikker på at du er kommet riktig ut ifra det legen har avtalt med sykehuset og sendt inn før din ankomst.

All skryt til personalet ved St. Olavs, de gjør en fantastisk jobb.

De lytter til meg som pasient og stoler på at jeg har tråden i behandling, både gammelt og nytt.

Medvirkning er supert og viktig. Men, når du tenker at du endelig er kommet i trygge hender og overhører samtaler mellom helsepersonell der de ikke finner opplysninger som at du har vært i MR, eller når du sist ble koloskopet, alt etter henvisningi eget sykehus, da blir jeg litt betenkt.

Jeg kjenner at jeg gruer meg for hver gang jeg må i vei og møte et system som ikke husker meg.

Før Helseplattformen ble innført opplevde jeg aldri dette som et problem.

Jeg har siste år også vært pasient ved Helse Bergen HF. Her har jeg en helt annen opplevelse gjeldende flyt av helseopplysninger. Haukeland Universitetssykehus bruker Helse-Norge, og jeg kan følge min egen pasientjournal fra henvisning sendt fra St Olavs Hospital i mars 2023 og følge all behandling som er skrevet i min journal t.o.m. jan. 2024.

Det oppleves veldig trygt å kunne ha innsyn og få følge egen helseprosess. Jeg opplever at Haukeland Universitetssykehus har god oversikt og flyt i systemet.

Jeg er bruker av HelsaMi som Helse Midt bruker. Jeg opplever denne som mangelfull gjeldende innsyn i pasientjournal og helseopplysninger på samme måte som det jeg ser fra Helse Bergen i Helse-Norge.

Hvorfor kan ikke alle opplysninger gjeldende meg være lagret i ett felles journalsystem?

Når jeg behandles mellom ulike Helseforetak som ved Haukeland universitetssykehus, har de ikke annen info om meg enn det som står i henvisning fra St. Olavs, de har ingen innsyn i medisinsk historikk ellers.

At et lite land som Norge ikke har et felles system for Helseforetakene forstår jeg ikke.

Et felles system burde være mer kostnadseffektivt og gjøre oppfølging av pasienter mer sømløst med en pasient – en journal.

Mine erfaringer med å bruke Helse-Norge er veldig positive. Det samme kan jeg dessverre ikke si om Helseplattformen og HelsaMi.

Som pasient skaper det stor utrygghet at helsepersonell ikke finner helseopplysninger som omhandler min journal.

Og jeg tenker med gru på om jeg ikke var såpass klar i toppen som jeg er.

Helsepersonell i Helse Midt lbruker masse unødvendig tid på å lete etter viktig informasjon for å gjøre jobben sin, er det riktig bruk av kompetanse og personell?

Jeg tenker at Helseplattformen bør vurderes om den virkelige er det beste for oss i Helse Midt.

Kanskje Helse-Norge som vi allerede har tatt i bruk kan utvikles til et felles system for alle helseforetakene, en pasient- en journal.

Men hva vet jeg?

Tanker i påvente av et nytt pling fra HelsaMi og en frisk vår.

Mabel Slotterøy