Harald Andresen hadde et innlegg i Fosna-Folket, om busser i Indre Fosen. Han mente at de bussene som gikk til Trondheim, via ferga, ikke måtte reduseres. Der etterlyste han politiske partiers syn på dette, og spesielt utfordret han Pensjonistpartiet.

Vi bukker og takker, og her er PP sitt syn: PP er fullt ut enig med Andresen. Mange som skulle fra Rissa til Trondheim før ruteendringene, tok bussen. Den ble med ferga, og kjørte innom St. Olavs Hospital, andre steder i byen og Jernbanen. Mange ganger per dag. De reisende satte seg i en varm buss og behøvde ikke å gå av den før de kom dit de skulle. Enkelt og genialt!

PP mistenker at bakgrunnen for at noen busser nå heller kjører til Vanvikan og setter av folkene der, er at det skal føre til at passasjertallet skal øke på hurtigbåten. Og dermed sikre dens eksistens. PP vil ha hurtigbåten. Ingen tvil om det. Etter kommunesammenslåingen ble det endringer i rutetilbudet i kommunen, selvsagt. Men det er ingen mening i å gjøre tilbudet dårligere enn før. Det er mange grunner til at de reisende vil sitte i bussen helt fram til Trondheim: De kan ha et handicap, de kan være i kategorien «eldre», de kan ha tung bagasje, de skal til et annet sted enn dit hurtigbåten går og så videre.

PP forventer at AtB sørger for at hyppigheten av busser som er med ferga, blir som før endringene. Skal det settes opp busser til Vanvikan, må disse komme i tillegg, ikke istedenfor. Ved flere anledninger har Pensjonistpartiet spilt dette temaet inn til AtB per mail og i møter. Så AtB kjenner problemstillingen. Så, Harald: Du får støtte av Harald! Og du får støtte av hele Pensjonistpartiet, og ( tror jeg) de fleste andre partiene, også. Indre Fosen PP feirer 15-års jubileum på sitt Årsmøte onsdag 19.1. Dette emnet står på timeplanen der.

Harald Fagervold, Indre Fosen Pensjonistparti, 15-års jubilant