Mange tingretter og jordskifteretter ble i vår underlagt andre domstoler som avdelingskontor. Den sentraliserende reformen Høyre-regjeringen innførte, vil over tid svekke de domstolene som ikke lenger er selvstendige dersom vi ikke får reversert reformen raskt.

For ved å sentralisere ledelsen, har man indirekte påvirket hvordan ressursene prioriteres over tid og svekket grunnlaget for at man i fremtiden vil ha domstoler på Brekstad, i Namsos eller på Steinkjer.

At vi i Senterpartiet og Ap vil lytte til kommunene i de gamle rettskretsene har falt stortingsrepresentant Sveinung Stensland fra Høyre, tungt for hjertet. Det er ikke overraskende at Høyre, som til all tid har hatt som mål å sentralisere mest mulig makt og penger på færrest mulig hender, gjennomførte reformen. Det overraskende er venstrehåndsarbeidet den ble utført med. For på under et halvår kastet de opp ned på norske domstoler, kun fordi det nærmet seg et stortingsvalg de var sikker på de kom til å tape. Det faglige grunnlaget var i beste fall tynt.

Det ble pekt på effektivitet, men 16 av de 25 mest effektive tingrettene i Norge var blant de som ble slått sammen eller lagt ned. Begrunnelsen var utelukkende ideologisk, domstolene skulle sentraliseres for enhver pris.

Heldigvis har Norge fått et nytt flertall. Et flertall som er opptatt av å lytte til flere aktører enn domstolsadministrasjonen. For det er ikke slik at domstolene er til for dommerne, nei de er til for innbyggerne i Norge. Vi har et mål om at alle skal kunne kreve sin rett uansett hvor du bor eller hvem du er, og da må domstolene være nær folk.

Nå har vi heldigvis fått en regjering som ikke mener blind sentralisering er svaret på alt, og det er tydelig at det svir for «Oslopartiet» Venstre og hovedstadsvennene deres i Høyre. Senterpartiet står fast på at vi skal bruke vår makt til å flytte viktige tjenester ut i landet, det er på tide å igjen flytte staten nærmere folk.

Et av de viktigste grepene i dette arbeidet er å gjenopprette tingretter og jordskifteretter i hele Norge, så da spiller det liten rolle at Høyre ikke vil høre på enkeltkommuner. Folket har talt. Valget i år var et distriktsvalg, og Senterpartiet akter å levere god og viktig distriktspolitikk hele stortingsvalgperioden gjennom.

Erlend Kvittum Nytrøen, politisk rådgiver for justisfraksjonen, Senterpartiets stortingsgruppe