«Flere må få hjelp før de utvikler rusproblemer»

foto