«Jeg minner om at selve det å bytte kandidat kan føre til et ras i tapte stemmer»