Verdiskapingen av reiselivet har stor betydning for Ørland kommune

foto