Verdiskapingen av reiselivet har stor betydning for Ørland kommune

Hanne Falstad. Foto: Emilie Sofie Olsen