Vi pensjonister er privilegerte. De fleste av oss har det bra og er takknemlig for det. Vi er så heldige at vi tidligere har levd i trangere tider og setter derfor stor pris på alle godene vi har fått etter hvert. Vi synes nok at velstanden i de senere år har godt uforholdsmessig raskt. Kanskje vel fort.

Alle de store ønskene og dyre investeringene fra begge kommunene burde vel vært sett i sammenheng. Og at disse burde blitt prioritert i rekkefølge i henhold til den samlede økonomiske situasjonen i storkommunen Indre Fosen. Forberedelse er som oftest den viktigste delen av jobben.

Mitt ønske er at vi skal få bo i en trygg og god kommune og bry oss om hverandre, om vi bor i tidligere Leksvik eller Rissa kommune. Prøve å tilpasse oss hverandre og den nye storkommunen Indre Fosen så godt vi kan. Når dette nå til tross er blitt en realitet.

Jeg skjønner nå at vi står overfor en svært krevende og vanskelig økonomisk situasjon som rammer mange. Jeg vil gi stor honnør til kommune direktøren som har lagt ned et formidabelt arbeid i denne sammenheng og sett kommunen med nye friske øyne og lagt ned en stor arbeids innsats. Dette for å oppnå best mulig resultat for befolkningen i storkommunen, sett over ett.

Forslag til budsjett for 2022 er en stor utfordring for alle kommunestyremedlemmene som skal ivareta hele storkommunen og ikke bare sin grend. Ikke minst vedrører dette mange enkelt mennesker og ikke minst for de som skal sette vedtakene ut i livet.

Mitt inderlige ønske er at kommunestyremedlemmene godtar det framlagte budsjettet fra kommunedirektøren uten å foreta noen form for endringer. Alle etater er berørt. Jeg håper ikke at noen begynner å plukke det i biter, selv om noen synes noe er viktigere enn annet. Alt er viktig. Mange får en vanskelig jobb. Lykke til.

Anne-Helen Myran