Nei til nedleggelse av ungdomstrinnet på Mælan skole! Vi er uenige i at ungdomsskolen på Mælan skole skal legges ned og at elevene skal skysses til Åsly skole. Dette av flere årsaker; men først og fremst av hensyn til ungdommens beste og deres mulighet for fysisk aktivitet.

Som idrettslag samarbeider vi nært med Mælan skole når det gjelder aktiviteter og fasilitetene som er på skolen. Skolen har en gymsal som brukes av idrettslaget flere kvelder i uka og en svømmehall som idrettslaget disponerer for å gi et svømmetilbud på kveldstid.

Som idrettslag er vi avhengig av at folk bor her og engasjerer seg i idretten. Vi er vant til å tenke alternativt og har aldersblandede grupper for å få til gode tilbud for ungene og ungdommene i bygda. Hvis ungdomsskolen flyttes risikerer vi at færre elever vil være aktive i idrettslaget.

Det er et stort helseproblem at barn i dag er inaktive. Å sitte på buss i mer enn to timer per dag, gjør at de vil får kortere tid til aktivitet i løpet av et døgn. 70- 80 minutter på buss en vei, er alt for langt, selv for en videregående -elev. Apropos videregående; å reise så langt i to til tre år er mer enn nok. Å reise så langt i fem til seks år er langt over grensen!

Vil ungene orke et stort aktivitetsnivå på kveldstid når de skal reise så lenge, gjøre lekser, hvile, osv. Vi er redde for at ungene velger bort idrettslaget og aktivitetene. De må stå opp tidlig og kommer hjem opptil to timer senere enn i dag.

Et annet aspekt er hvordan det sosiale miljøet kan være på en buss. Vi er redde for at mobbing kan være et fenomen som kan få større rom med en så lang busstur.

Skal Johan Bojer videregående skole trekke til seg ungdommer fra Stjørna bør nedlegging av ungdomsskolen ikke skje. Tre år til med denne bussturen er lite attraktivt for ungdommene våre. Det er kortere avstand for våre elever å velge å gå i Bjugn eller i Åfjord, eller rett og slett gå på skole i byen og heller bo på hybel.

I idrettslaget er vi opptatt av barnets beste og tilrettelegger mange aktiviteter for dem. Ungene har sin identitet knyttet til bygda og idrettslaget, og er stolte over å være stjørnværinger. Mister vi ungdommer til andre idrettslag eller at folk flytter på grunn av lang busstur, vil idrettslaget også miste sitt grunnlag for å drive så godt. Det er en tap-tap- situasjon.

Vi har hatt mange unge tilflyttere til bygdene i Stjørna de siste årene, og flere har sagt at de har flyttet hit på grunn av at det nettopp er bygd ny skole her. De samme folkene engasjerer seg allerede i idrettslaget og stiller opp på dugnader og engasjerer seg for å bevare de gode tilbudene vi har for barn og unge.

Det er fritt skolevalg, og det bør åpnes for at ungdommer som ligger nært oss, også kan gå på ungdomsskole her. Et lite grep kan også være å flytte skolegrensene og at for eksempel elever fra Fevåg, øverst i Skaugdalen og Kråkmo, kan gå på ungdomsskolen ved Mælan.

Stjørna IL mener at kommunen må ta innover seg at vi bor i en stor, geografisk kommune og at en må unngå at for mange elever sitter for lenge på buss i løpet av en dag. Folkehelse og aktivitet er viktig. Skal Indre Fosen kommune ha liv og røre, aktivitet og tilflytting i alle deler av kommunen, må de holde liv i bygdene ved å bevare skolene og dermed aktivitetstilbudene som idrettslagene legger til rette for.

Stjørna IL trenger Mælan skole som en 1-10-skole. Det er alt for lang reisevei for våre ungdommer å skulle gå på skole i Rissa. Det er for mange timer på buss i løpet av en dag, i løpet av ei uke og i løpet et år! Stjørna IL jobber for gode aktivitetstilbud til ungdommene våre. Bygda trenger folk og folket trenger et skoletilbud og et aktivitetstilbud som fremmer trivsel, bolyst og tilflytting!

Med hilsen

Styret i Stjørna IL