Jeg vil tro at mange med meg er enige om at Ørland kommune har behov for flere sykehjemsplasser. Dette bekreftes også av enhetsleder Karen Lund Rasch Aune i tidligere intervju i Fosna-Folket. Hun forteller om kapasitetsproblemer hvor kommunen må kjøpe korttidsplasser i omliggende kommuner, noe som kommer i tillegg til høye summer i dagbøter til sykehus da kommunen ikke greier å ta imot utskrivningsklare pasienter.

Presset har i lang tid vært skyhøyt på våre sykehjem, hjemmetjenesten og på de eldres pårørende. Dette har vi kunnet lese om i flere leserinnlegg i Fosna Folket i sommer og høst. Det gjør inntrykk å lese deres historier.

Jeg tror på Rasch Aune når hun forteller at Helse og Familie i Ørland kommune har store utfordringer med bemanning, kompetanse, rekruttering og ikke minst antall sykehjemsplasser. Hun nevner ikke de økonomiske rammene i artikkelen, men vi kan anta at de heller ikke er skyhøye i utgangspunktet.

Jeg vil i denne anledning berømme både de pårørende, sykehjems ansatte, ansatte i hjemmetjenesten og frivilligheten i kommunen vår. Og ikke minst dere pensjonister som står på og jobber fremdeles. Uten frivilligheten og dere pensjonister tror jeg ikke hjulet hadde gått rundt. Dette kan holde en stund til, men er ikke holdbart i lengden. Jeg føler stort med den eldre selv som blir skadelidende over at kommunen pr i dag må løse dette på denne måten. Og til dere pårørende for det dere daglig står i.

6 oktober avholdt Ørland Høyre sitt nominasjonsmøte på Næringens hus i Ørland. Der ble jeg valgt til å være partiets ordførerkandidat til lokalvalget 2023-2027. Det følger med et stort ansvar både ovenfor partiet og innbyggerne å sette meg selv i front på en slik måte. Vi starter i disse dager opp vårt programarbeid som vi vil gå til valg på. Jeg har signalisert klart og tydelig til partiet at mine tre hjertesaker vil være ELDRE, SKOLE og NÆRINGSLIV.

Målsetningen er høy i den grad at jeg ønsker at den ELDRE skal selv få oppleve “Å være sjef i eget liv”. Et høyt mål, men fullt ut det rette. For vi vil alle kjenne på at vi har kontroll over livet vårt. Den pårørende har også behov for å kjenne på dette. En trygghet for sine og seg selv.

Ved å sette den ELDRE opp på førsteplass på dagsordenen, har vi bare med dette en god start. Så må vi fortsette å se på hvordan det kan løses med flere lokaliteter, mer fagkompetanse, rekruttering og ikke minst det økonomiske spillerommet innenfor Helse og Familie. Dette er et pågående arbeid som også foregår i dag.

Jeg liker ordene Tillit, Samarbeid, Kompetanse, Handlingsrom, Løsningsorientert og Handling. Til disse trengs et godt lagarbeid imellom pårørende, administrasjon, ansatte og politikere. Det er imidlertid Ørland kommune som bærer ansvaret.

Vi i Ørland Høyre skal ha dette som vårt fremste fokusområde ved neste års kommunevalg.

Mona Sjøli, ordførerkandidat Ørland Høyre