Utbyggere av vindmøller får kjeft for at de raserer uberørt natur. Og at de fratar samer sine rettigheter. Og det med rette.

Jeg foreslår at vi bygger vindmøllene der naturen allerede er "ødelagt".

Vi bør sette opp vindmøller der det bor folk. Vi bør sette opp ei mølle i hvert sted i Indre Fosen, hvor det bor mest folk. Ei Åfjord-mølle produserer strøm til 800 eneboliger, hvert år. Bygger vi fem, er Indre Fosen sjølforsynt med strøm, og litt til overs til etablering av næring, også.

Men vil innbyggerne ha ei vindmølle i nabolaget?

Tja, si det … I Danmark gjør de dette, og innbyggerne kjøper en andel i mølla. Det fører til at de føler at det er deres mølle, og vil dermed lettere godta den. Og det hjelper også på, at de som har andel, får strøm til redusert pris!

Alle vil ha strøm, men få vil ha strømprodusenten i nabolaget. Kanskje bør/må vi tenke nytt?

Harald Fagervold, Leder Indre Fosen Pensjonistparti