Nominasjonsprosessene rundt omkring er så smått i gang. Jeg vil oppfordre innbyggerne til å melde seg inn og engasjere seg i de etablerte partiene som har sterke moderorganisasjoner i ryggen. For det første trenger vi en fornying i det politiske miljøet i Ørland som kan skape stolthet og glede over den kommunen vi bor i og samtidig sørge for bedre tjenester for innbyggerne. Da tenker jeg spesielt på situasjonen innenfor eldreomsorgen og ungdommer som sliter psykisk.

For det andre er det viktig at kommunepolitikere har en partiorganisasjon bak seg som har en bred kontaktflate både på fylket og i stortinget.  Dette for å sørge for at fylkes og stortingspolitikere kan føre kommunepolitikernes stemme i både fylkestinget og stortinget.  Politikk skapes like mye fra grasrota som fra stortingets talerstol, men det fordrer at vi som innbyggere engasjerer oss.

Det ryktes at det er bygdeliste på gang i Ørland. Det positive med bygdelister er at det ofte skaper mye engasjement om enkeltsaker, men det stopper ofte der.

Avslutningsvis så vil jeg si at det er mer positivt med politikk enn negativt. Det er ikke uten grunn at de samme gamle traverne hegner om sine posisjoner. Å være lokalpolitiker gir muligheter til å skape en bedre hverdag for sine innbyggere, samtidig som det er veldig lærerikt.

Med håp om et bredt lokalt engasjement i de etablert partiene ved neste kommunevalg.

Therese Mossing Eidsaune,

Styremedlem Ørland Høyre