Innbyggerne på Fosen er avhengig av et godt kollektivtilbud. Nå står det i fare. Store kutt både på ferje, buss og hurtigbåt. Det er til og med kommet forslag om nedlegging av hurtigbåtruten Trondheim -Vanvikan.

Min holdning er at folk selv må få velge hvilken reisemåte de vil benytte. For mange er det å sette seg på bussen direkte til Trondheim det beste, noen velger bil ut fra deres behov, og mange benytter hurtigbåt da den er mest effektiv med tanke på tidsbruk.

Nå skal ikke jeg bruke tid på buss og ferje, det er det andre som har bedre forutsetninger til å si noe om. Som tidligere leder av Trafikkantforeningen Trondheim - Vanvikan har jeg best kjennskap til hurtigbåtforbindelsen Trondheim - Vanvikan (TV).

Et av problemene etter at AtB tok over, har vært å få innsyn i regnskapet på båten. Tidligere fikk vi det uten problem. Foreningen ble stiftet i 1981, etter at det ble avdekket at kaiutgifter utover fjorden også ble belastet TV. Bråk ble det, og foreningen ble stiftet. Med jevne mellomrom har det vært truet med kutt, vi har hatt vår del av aksjoner, og har også tatt vår del av kutt der vi har sett det som nødvendig. Da ruten startet opp var det 200 avganger i uka, nå er det 162.

Det kan være vanskelig å argumentere når en ikke får innsyn i regnskapet, da det kun er en part som sitter på tallene. Er jo litt merkelig at et offentlig selskap får unntak for innsyn. Ellers må jeg si at det har vært en god dialog med AtB. Ser en bort fra bråket i 2014, har det vært et generelt godt samarbeid hvor vi som regel har kommet til enighet. Men var nok enklere "før i tiden" da en kunne ringe Team Trafikk og på 5 min få ordnet med en buss fra midtbyen til piren.

Nå er det igjen trussel om kutt i tilbudet. At sambandet blir nedlagt er nok ikke aktuelt. Til det er det for mange reisende.

Passasjerer som reiser TV er en sammensatt gruppe. Det kan virke som om det er en pendlerrute, men flertallet som reiser har andre formål. Og en kan jo lure på om de som har kommet med forslag om å kutte lørdagsavganger har glemt at det faktisk er noen som jobber den dagen også. Eller skal reise, handle, delta på arrangementer osv. Kan vel påpeke at første avgang her er i seneste laget for de som jobber skift. Er ikke lenge siden det ble påpekt i en artikkel i denne avisen. De skal spare 1,3 millioner på å kutte formiddagsruter og bare kjøre vinterruter. Formiddagsrutene er viktige for bedriftsbesøk og andre gjøremål. Så kan en vel bemerke at TV har vinterruter hele året.

Noen kommer stadig med forslag om å erstatte avganger med buss. Her er det manglende kunnskap om de som benytter hurtigbåten. De setter seg ikke på bussen, men tar heller bilen eller pendlere tar hjemmekontor. Har den erfaringen at når det blir satt opp buss for båt forsvinner de fleste passasjerene til andre alternativer. Trondheim har vært tydelige på at de ikke ønsker flere biler til byen, noe vi bør ta høyde for.

Det skal være folkemøte i Vanvikan 25.10. Går ut fra at vi da blir presentert for statistikk. Er bare å håpe at de ikke legger tall fra 2020/2021 til grunn for kutt. Dette var år hvor alle kollektivruter ble hardt rammet av pandemien, og ikke er relevant i dag. Derimot kan en kanskje si noe om hvordan overgang til hjemmekontor kan ha betydning for dagens tall. Det bør være interessant, både for kommunene som har mange dagpendlere og AtB.

Og jeg tror ikke det bare er TV som har disse utfordringene, gjelder andre også. Siste ord er nok ikke sagt.

Frøydis Aksnes