Viser til Fosna Folket 5. september, side 19.

Du har forstått det du Svein Otto Nilsen. Jeg støtter ditt innlegg i Fosna Folket 05.09.23. Det er merkelig at ikke flere oppegående politikere har forstått at det er billigere å forebygge enn å behandle helseutfordringer.

Å øke antall helsesykepleiere på alle skoler er en svært god helse investering.

At bemanningen på alle barne- ungdoms- og videregående skoler økes, er et stort skritt i riktig retning.

Kontordøra til skole helsesykepleieren bør være så tilgjengelig at eleven der og da, og når plagene og tankene er der, kan finne den. At en fagperson som har tid og kunnskap til å høre på eleven er tilgjengelig. Inngangsproblemet kan kanskje være en bagatell, men med tillitsutveksling kommer ofte hoved problemet fram. Men slike samtaler kan være svært tidkrevende.

En stor fordel er å få satt ord på problemet på et tidlig tidspunkt mens det enda er overkommelig og ikke vokst til et psykisk problem, angst, depresjon el.l.

En god samtale med oppfølging kan bety utrolig mye for mange for resten av livet.

Helsesykepleierens alle lovpålagte oppgaver som blant annet å utføre hele vaksinasjonsprogrammet på alle elever, helseoppfølging av den fysiske helsen, i tillegg til stadige nye oppgaver som blir tillagt stillingen er den pr i dag i overkant travel.

Mulighet for bedre tilnærming og ivaretagelse av den mentale, psykiske helsebiten er minst like viktig. Særlig når en i dag leser om det store antall personer i vårt land med psykiske problemer.

Jo før problemene, små eller store, blir avdekket er mulighetene for den enkelte og samfunnet bedre.

Helsesykepleierne er ikke beregnet på å ta seg av alle de forskjellige problemene, men kan derimot henvise til den rette instans før problemene blir for store.

Helsesykepleiers kontor er ett lavterskel tilbud i første omgang, en tjeneste som finnes i alle kommuner. Den bli sett på som ufarlig, er på nivå, og lett å ta kontakt med.

Lavterskeltilbud later det også til at regjeringa i valg kampens hete også har begynt å oppdage.

Budskapet mitt er å satse mer på forebyggende helsehjelp. Vi trenger selvfølgelig fortsatt behandlings tilbud. Men kanskje dette med fordel kan redusere noe med bedre forebygging.

Anne Helen Myran