– Ferger er en del av infrastrukturen i distriktene