«Fritt skolevalg vil føre til en sentralisering mot Trondheim»

foto