«Du må no ha stør ambisjona enn å sitt i kassen på Kiwi?»