Hvordan norske bønder klarer å samle motivasjon dag etter dag for å gå ut og gjør den jobben de gjør med så lite anerkjennelse tilbake er for meg helt uforståelig.