Det er helt greit å være imot vindkraft, men det er ikke greit å sjikanere og true

foto
Fra Norges største vindpark, Storheia vindpark i Ørland og Åfjord kommuner. Fosen vind driver vindparken. Foto: Jakob Ellingsen