Et trygt og anstendig debattklima med toleranse for meningsbrytning utgjør et grunnelement i et velfungerende demokrati. Folkevalgte representerer innbyggernes vilje og mening og har et særlig ansvar for å bidra til en opplysende debatt om viktige samfunnspolitiske saker.

I et kommunestyre må vi tørre å diskutere, vi må kunne engasjere oss, og ikke minst må vi respektere hverandre. Vi trenger ikke bli enig, vi kan faktisk nøye oss med å bli enige om at vi er uenige. Vi gjør det ved å være vennlige mot hverandre. Ved å føre en respektfull samtale på tross av uenighet. En vanskelig start på perioden til tross, det er min ærlige mening at vi har et slikt klima nå.

Kommunen trenger engasjerte politikere. Folkevalgte er valgt av innbyggerne og har gjennom det et mandat til å utøve lederskap. Tar ikke kommunestyret lederskap, er det mange aktører i lokalsamfunnet som griper hele eller deler av det. Og det gjør de gjerne registrerer jeg. Men det er bare kommunestyret som har et mandat til å gjøre det på vegne av fellesskapets interesser. Viktigere enn makt og myndighet, er kommunestyrets ansvar for å levere bærekraftige tjenester og trygghet for egne innbyggere. Et ansvar som andre aktører ikke behøver å ta.

Som ordfører mener jeg kommunestyret har vist lederskap i sine vurderinger om å ikke søke om å splitte opp kommunen. Argumenter fra både et flertall og mindretall, så vel fra innbyggere som fra politikere i kommunestyret, er hørt og veid for og mot. Og det er tatt en demokratisk beslutning. Ørland kommune skal bestå som en kommune.

Jeg blir oppriktig trist hvis det faktisk er slik representanten Odde gav uttrykk for i siste kommunestyremøte. At valgte representanter ikke tør si sin mening. Folkevalgte kan oppleve press fra mange hold. Undersøkelser viser at en av tre folkevalgte ikke tør si sin mening. Men det gjelder folkevalgte som har opplevd hets eller trusler. I Ørland kommunestyre tillates hverken hets eller trusler. I sosiale media og kommentarfelt er situasjonen annerledes.

Mennesker reagerer på bakgrunn av informasjonen de leser. Vi reagerer primært med våre følelser, som ofte, men ikke alltid, stammer fra noe vi har opplevd. Derfor ligger ikke problemet nødvendigvis i at mennesker uttalelser seg på en bestemt måte, men utfordringen ligger forut for overbevisningen. Straks noen har blitt overbevist om at det de leser stemmer, og gjerne er en del av et forum eller gruppe som hauser hverandre opp, ja så legger det vanskelige premisser for en anstendig samfunnsdebatt.

Ytringsfriheten er ubehagelig, men den er vårt eneste håp. Alle forsøk på å begrense den ytterligere vil begrense demokratiet. Det beste vi kan gjøre, er å oppfordre folk til å delta og til å snakke rolig med alle de er uenige med. Sarkasme, utestemme og latterliggjøring avler hat. Det vet alle som har kjent adrenalinet pumpe i en nettdebatt.

Jeg har full tillit til at hver av oss vet hvor grensene går. Ved å si klart i fra når noen trår over grensen bidrar vi større åpenhet, ikke mindre. Vi har derfor alle et felles ansvar. Forutsetninger for åpenhet og debatt i kommunen skapes av oss alle. Ikke bare i kommunestyret.

Tom Myrvold, ordfører i Ørland kommune