Ifølge Tom Tvedt, forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede(NFU), er mennesker med nedsatt funksjonsevne ingen kostnadsbyrde. I de kommunale budsjettdebattene, så synes kostnadsfokus ofte å være temmelig enerådende, i det minste når det gjelder tilbud til innbyggere med nedsatt funksjonsevne.

Verken sakspapirene eller politikernes argumenter viser til de rause statlige tilskuddene til innbyggerne med nedsatt funksjonsevne? Tilskuddene er rause nettopp fordi statlige myndigheter ønsker å gi alle innbyggerne gode og trygge liv. På lik linje!

I rammetilskuddet til kommunene, utløste hver person med nedsatt funksjonsevne kroner 744.000, eller mer i 2021. Tilskuddet til ressurskrevende tjenester som dekker 80 prosent av lønnskostnader for tjenester som overstiger 2.174 000 kroner per år. Drøyt ti milliarder ble utbetalt til kommunene i tilskudd til ressurskrevende tjenester i 2021. Rammeoverføringene er på rundt 15 milliarder kroner til de over 16 år.

Tilskudd til ressurskrevende tjenester er drøyt 10 milliarder til kommunene, i tillegg kommer andre tilskudd og skatteinntekter. Tjenestemottakernes rettssikkerhet er svak. Lovverket er skjønnsmessig, det vil si at kommunens plikter er omtrentlige og tøyelige.

Høsten 2022 kommer ny budsjettbehandling, det må settes fullt fokus på at de folkevalgte får seg saklige og konstruktive saksframlegg som kan bli en saklig konstruktiv politisk budsjettbehandling, til det beste for alle innbyggerne; Sitat Tom Tvedt NFU.

Når det ser ut til å bli overskudd for 2021 i Indre Fosen kommune likevel, kan det tenkes at rammeoverføringer og tilskudd til mennesker med nedsatt funksjonsevne først kom nå i 2022! En bare spør.

Ja, de med ekstra behov er kostnadskrevende, men det er trist at dette stadig er et punkt kommunedirektøren kommer med når vi vet at rammetilskuddene gir gode overføringer fra staten. Det ties det om.

Annveig Tronstad