Valgkampen 2023 – Ørland kommune.

Først vil jeg benytte anledningen til å takke alle de som bidro til at dette ble en valgkamp vi kan være stolte over!

Det har som kjent tidligere stormet litt i det politiske miljøet i Ørland kommune. Årets valgkamp derimot fremstår for undertegnede som en meget ryddig og fin prosess der politikken har stått i sentrum. Avtaler er blitt inngått og holdt!

Og det tror jeg Ørlands innbyggere har savnet. Med en valgoppslutning på ca. 61% så har vi en jobb å gjøre med å vinne velgernes tillitt frem mot neste lokalvalg.

Håper at vi i tiden fremover kan ta vare på den gode stemningen som nå er satt. Selvfølgelig blir det harde politiske kamper, men at både ordskiftet og den raushet som er vist i perioden kan smitte over i det videre politiske arbeidet for å sikre det beste resultatet for kommunen. Sammen står vi sterkere.

Velgerne har talt så nå er det bare å brette opp armene og starte det politiske arbeidet. Lykke til alle som engasjerer seg i lokalpolitikken!

For en fantastikk kommune vi lever i og for noen muligheter vi har!

Med vennlig hilsen

Eirik Lundemo, gruppeleder flertallet, Ørland kommune