Det opprettes matsentraler i stadig flere kommuner. Inntil nylig var det et storbyfenomen, at folk fikk utdelt gratis mat. Nå har det spredt seg til stadig flere kommuner, også i de små.

Sentralene får tak i maten fra butikker og andre, for så å gi den videre til de av de som ikke har råd til å kjøpe den selv.

En opplysning: Vi bor i et rikt land. Meget rikt land. Vi gir penger ut av landet i flere-hundre-milliarder-klassen! Og bevilger hundrevis av millioner i hytt og pine. Og folk, vanlige folk, må gå på"fattigkassen" for å overleve? Og sentralene drives av frivillige, og deler ut mat gratis, mat som er gitt.

Regjeringen sier at de møter dette problemet ved å øke skattefradrag og øke noe i trygda, blant annet. Likevel øker matkøene. Øker mye.

Pensjonistpartiet skjønner at problemet er vanskelig å løse i full fart, men Staten må i det minste drive Sentralene og betale maten!

Det er mange som står i disse matkøene, men kanskje er behovet mer enn dobbelt så stort? Det skal mye til før du ber om gratis mat. I Norge er det tradisjon på å greie seg selv.

Behold Matsentralene, men send regningen til rette vedkommende: Det er Regjeringen og Staten. Etterpå må de sørge for at matkøene forsvinner.

Disse køene er en skam for nasjonen.

Harald Fagervold, leder Indre Fosen Pensjonistparti