Ærlighet varer lengst var et uttrykk min forgjenger her på gården ofte brukte. Og det tror jeg er et godt utgangspunkt å ha med seg uansett hva man driver med. Som politiker er det stunder da man tenker over om jeg har vært tilstrekkelig åpen og ærlig i ord og handling.

I 2019 gikk Indre Fosen SP til valg med utgangspunkt i en intensjonsavtale som avklarte en del retninger i politikken fremover. En del av denne avtalen omhandlet lokalisering og struktur på tjenester i kommunen. Før årets valg har Senterpartiet et valgprogram som baserer seg på samme prinsipp med et desentralisert tilbud der innbyggerne i hele kommunen skal få sin rettferdige del av utviklingen. For det er ikke tvil, lokalt plassert tjenestetilbud gir lokal optimisme og vekstpotensial.

Om man da dveler noen sekunder og ser seg tilbake mener jeg Senterpartiet har hatt en stø kurs som er i tråd med inngåtte samarbeidsavtale i posisjon. Det er derimot flere saker der vi har tapt for et politisk flertall i viktige saker som eksempelvis legevakt-saken. Det har også vært en evig kamp for opprettholdelse av lokalskolene som har overskygget alt i denne perioden.

Torsdag den 31. august mente jeg tiden var moden for å klargjøre vårt retningsvalg frem mot valget. I denne perioden har de siste 3 årene vært krevende der posisjonen i realiteten ikke har stått samlet bak budsjett vedtakene men derimot har samlet flertall uten Arbeiderpartiet men med FRP. Vi har samlet et flertall basert på politikere som ønsker den bred og rettferdig satsing på hele kommunen. Vi har lagt budsjett som absolutt tåler dagens lys! Videre har denne valgkampen vist at stadige utspill fra AP, SV og Kommunelista går i en annen retning. Endringer i skolestruktur er deres hoved-løsning på våre utfordringer. I alle debatter jeg har deltatt på blir jeg møtt av den samme visa.

Så derfor var tiden moden. Moden til å fortelle velgerne hvilken politisk retning vi vil gå etter valget. Etter valget skal det uansett velges en gruppe mennesker som skal utøve den praktiske politikk og inneha roller som forplikter og gir mye makt. Om en liker det eller ikke er dette fakta. Når jeg da klart gir utrykk for et videre samarbeid med de såkalte budsjett kameratene SP, Høyre, PP og FRP gir det også et klart alternativ til denne grupperingen.

Dermed blir det meget spesielt at det fra flere hold fremheves at jeg ved å peke på alternativet går til ut usportslig angrep på AP. Om alternativet for AP er så fryktinngytende at det ikke kan nevnes med navn forstår jeg at det er vanskelig å fortelle hvor de står. Skulle valget gi et resultat der budsjett kameratene ikke får et rent flertall må en ordfører og varaordfører velges av andre partier. Da er det nærliggende at AP samler flertall med støtte fra Kommunelista. Det er ikke et usportslig angrep politisk men et alternativt resultat etter valget.

Ved å gi et kart signal om hvordan vi skal nå flest av våre programfestede mål er vi klar for 4 nye år som et av de styrende partiene. SP har i hele perioden vært en pådriver for samarbeid politisk og vi har i sak etter sak stått på for næringslivet i hele kommunen. Vi har pekt på de utfordringer vi har med gamle og til dels manglende planverk og krevd at vi må utnytte det handlingsrommet vi har innenfor regelverket for å få gjennomført nye prosjekter. Vi har til det kjedsommelige poengtert at vi må snu hver en krone vi bruker innenfor VAR området for å holde avgifts kostnadene nede til innbyggere og bedrifter. Vi har måtte svelge kameler ved å innføre eiendomsskatt da vi ikke nådde våre politiske mål men greide ved siste budsjett behandling og holde den uendret og til og med senke den for bedrifter. Alt dette på tross av at vi til en stadighet må kjempe for en desentralisert struktur på tjeneste-tilbudet.

Raymond Balstad, ordførerkandidat, Indre Fosen Senterparti