Kreftpasienter i Indre Fosen fortjener en kreftkoordinator og kreftsykepleier som kan hjelpe dem navigere hverdagen med alvorlig sykdom.

Kreft er den nye folkesykdommen. Ifølge kreftregisteret forekommer det over 38,000 krefttilfeller i Norge hvert år, og dette tallet er forventet å stige betraktelig på grunn av en aldrende befolkning i årene som kommer. Naturlig nok kommer også antallet kreftpasienter i Indre Fosen til å stige, og møter man opp på et av kreftforeningens arrangementer i kommunen så ser man med egne øyne hvor mange pasienter og pårørende som faktisk allerede finnes i kommunen, og det er veldig øyeåpnende.

Jeg har selv hatt kreft to ganger, og jeg har kjent på kroppen hvor vanskelig det er, ikke bare å håndtere behandlingen av sykdommen, men å finne informasjon som man trenger, og få tilgang til tjenester man har stort behov for. Denne opplevelsen har flere andre kreftpasienter delt med meg. Man kan si det så direkte som at det er ikke så lett å få tak i og håndtere NAV, sosionom, psykisk helsetjenester, fysioterapi eller andre når man ligger med hodet i en spybøtte etter cellegift, med lammende smerter, eller en følelse av håpløshet.

Utfordrende kan det også være for pårørende som ikke vet hvor de skal henvende seg, og som muligens også sliter med å håndtere sykdommen til den de er glad i. Spesielt barn havner fort i en situasjon der de står alene i en traumatiserende situasjon.

Åfjord og Ørland kommune har begge designerte kreftsykepleiere man lett kan finne kontaktinformasjon til på kommunens nettsider. I søk på Indre Fosen så fant jeg ingen informasjon om kreftsykepleier, selv om jeg har forstått det sånn at det finnes en i kommunen i en ørliten stilling, men som jobber som vanlig sykepleier til daglig. For det meste finner man bare linker til digitale nasjonale tjenester og nettsider hvor man kan finne informasjon. Man blir altså henvendt til å lete seg fram selv, og det har mange pasienter ikke kapasitet til.

Dette er ikke akseptabelt. Kreftpasienter i Indre Fosen fortjener å ha samme tilgang til oppfølging i kommunen som pasientene i Ørland og Åfjord.

Vi trenger en kreftkoordinator og kreftsykepleier i kommunen som kan ta den jobben med å følge opp pasientene og koordinere de tjenestene man trenger, så det er bare en telefon man må ta. Kanskje kan det være en kombinert full stilling.

Alle vet at Indre Fosen Kommune sliter økonomisk, men det finnes tilskudd man kan søke om som kan få dette på plass, og jeg vil argumentere for at det er en såpass viktig tjeneste som mange nok av innbyggerne trenger at det burde prioriteres i helse- og omsorgsbudsjettet.

En ting er sikkert, dette er en sak jeg ikke kommer til å gi meg på før tjenesten er på plass. Ikke for min egen del, men fordi jeg vet hvordan det er å oppleve denne nye folkesykdommen, og man skal ikke være nødt til å møte den alene i Indre Fosen.

Bente Tømmerdal, ordførerkandidat, Indre Fosen FrP