Oljefunnet på Oksvoll i 1950/1951. Kanskje dette var Norges første oljefunn? Rett foran butikken på Oksvoll, i veigrøfta på høyre side når en kjører til Bjugn. Jeg var da 10–12 år. Var der og så på den svarte oljen nede i grøfta.

Det ble tatt prøver av oljen som ble sendt inn. Og svaret ble at den stammet fra en hval som skulle ha strandet der en gang.

Så fant vi olje i Nordsjøen i store mengder. Nå blir vi rike alle sammen, tenkte jeg. Men der tok jeg feil. Bare Staten ble rik.

Førsteprioritet til den som styrer dette landet er å holde det norske folk unna oljepengene. Bruker vi av oljepengene blir det inflasjon, pest og kolera.

Norge har alltid vært en lutfattig husmannsplass i utkanten av Europa. Lenge leve fattigdommen.

Georg O. Sørvik