En sommerhilsen til dere kommunestyrerepresentanter som i sommer slipper å høre på maset vårt om å fjerne eiendomsskatten, om å selge unna kommunale eiendommer, om å få opp farten for å bygge boliger, om å sørge for at de eldre får et verdig liv.

Dere skal også slippe å bli påminnet at PP var sterkt delaktig i at trygghetsalarmene for eldre blir gratis fra nyttår.

Vi tar også en pause i maset om bruer over fjordene og produksjon av energi der energien brukes.

Men til høsten vil vi fortsette med maset vårt. Da tar vi også med maset om å få fortløpende opptak i kommunens barnehager.

Hvorfor vi maser?

Vi lærer av femåringen som maser inntil han får is.

Og en sommerhilsen til velgerne:

Pensjonistpartiet har mange medlemmer. Men vi vinner ikke valg med bare  medlemmer. Vi må ha mange stemmer, også.

God sommer og godt valg.

Ordførerkandidat Harald Fagervold, Indre Fosen Pensjonistparti