Den politiske ledelsen i Trøndelag fylkeskommune gjør som regjeringen Støre. De venter og følger nøye med!

Sist uke behandlet Fylkesutvalget en sak med tittelen «Avklaring av Atb s økonomiske handlingsrom». I saksfremlegget ble det ikke foreslått konkrete kutt, men AtB hadde, etter oppdrag fra fylkesdirektøren, laget en oversikt som viste områder hvor det kunne reduseres kostnader. Dette kom som en direkte følge av at stor kostnadsvekst bla til diesel.

Når fylkesutvalget får en sak der tematikken er å avklare AtBs økonomiske handlingsrom, må vi forvente at politisk nivå har noen meninger. Høyre ønsket å skrinlegge de mest dramatiske forslagene allerede nå. Det var det ikke flertall for.

Høyre hadde flere forslag i saken. Blant annet dette «Fylkesutvalget vil allerede nå signalisere at omfattende kutt i ferge og hurtigbåttilbudet ikke er aktuelt. Det vises her bla til kutt i sambandet Brekstad/Valset, Hofles/Lund og Trondheim/Vanvikan» Her ville Høyre gi et signal om at alle eksisterende rutes skal opprettholdes, og at ingen skal legges ned. Det er et forsøk på å skape trygghet i distriktene.

At Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Krf og SV ikke kunne støtte dette er merkelig! Dette bør innbyggerne i Trøndelag kunne forvente av fylkesutvalget.

Så er det et faktum at kommer ikke regjeringen med mer penger til å drifte kollektivtilbudet, så blir det vanskelig å være innbygger i distriktene i Trøndelag. Når pandemien inntraff valgte regjeringen Solberg å bruke penger på å sikre kollektivtilbudene rundt om i Norge. En så det som viktig at rutetilbudene ble opprettholdt selv om passasjergrunnlaget sviktet.

Så er det et paradoks at vi har en regjering som gjør noen fergestrekninger gratis, snakker om en Tillitsreform, og deretter gir fylkene økonomiske rammer som gjør at kutt og ikke utvikling blir en realitet. Statsbudsjettet 6. oktober gir svar på hvor ille dette kan bli.

Pål Sæther Eiden, gruppeleder Høyre – Trøndelag fylkeskommune