Hvor blir det av vårt folkestyre? Det gjelder en kommunal leder som

1)– endret kommunestyrevedtak til sin fordel. 2)– koblet seg inn på kommunalt anlegg uten godkjenning, og 3)– etter 11 år kommunens godkjenning med henvisning til avtale som ikke finnes.

Mange undres over hvordan slik behandling kan være mulig. Er det nye fullmakter til kommunalt ansatte for ytterligere svekkelse av vårt folkestyre?Det vil i alle fall bidra til mindre interesse for å delta i politisk virksomhet.

Til stor glede og nytte for både grend og kommune kjøpte kommunen i 2008 -600 m2 tomt for stavkirke på Hindrem hvor grunneier fikk erstatning for grunn, ulempeerstatning for omlegging av noen drensgrøfter, erstatning for veirett og erstatning for tilknytning til avløpsgrøft med samlet kostnad for kommunen kr 70 tusen. Grunneieren, i avtalen med kommunen benevnt som selger, endret avtalen til sin fordel med å koble seg inn på kommunen avløp i nærheten. Styret for kirkelaget hadde ikke annen merknad til dette enn at de ba kommunen bekrefte at dette var akseptert.

Selv etter jevnlige påminnelser om dette har det ikke vært mulig å få svar før 23.juni i 2019 hvor kommunen svarer at alt er godkjent med henvisning til en avtale som aldri har eksistert.

Endelig har kommunens kontrollutvalg i sak 54/22 fattet enstemmig vedtak om at administrasjonen oversender sekretariatet oversikt over avtaler og kartutsnitt over VA anlegg snarest slik at saken kan behandles i neste utvalgsmøte. Det er veldig bra, og det er lov å håpe at beslutning blir slik at tillit til offentlige ansatte, som vi alle er avhengig av, kan gjenskapes.

Så lenge at pressen heller ikke er interessert en slik sak er det vel små sjanser for at dette blir oppklart. I tillegg til de ulovligheter som har skjedd kan jo grunnen til at kommunens ikke har svart kanskje være å oppnå at saken er foreldet.

Ikke til å undres over at dyktige folkevalgte oppfatter det som bortkastet tid å drive med politisk arbeid når administrasjonen kan utnytte sin myndighet på slik måte.

15.11.22,

Ingvar Sæther