Å sette i gang med oppsplitting av en kommune som nettopp er opprettet, før vi har rukket å høste erfaringer og startet en normal hverdag, det er etter mitt syn svært uklokt og det bør ikke til å skje. Mange forstår heldigvis det.

Det vil ta enorme ressurser å splitte Ørland kommune og oppleves bare så meningsløst for oss som jobber døgnet rundt med å løse oppdraget vårt som folkevalgte. For det var å bygge en ny kommune vi gikk til valg på. Den største kostnaden ved en oppsplitting er knyttet til medarbeiderne. De har vært gjennom mange endringer, og kostnadene og belastningen som følge av omstillingstretthet er vanskelige å overskue. Og det er de beste og mest attraktive som raskest får seg ny jobb. Hvis du synes kompetanse er dyrt.

Forsøk tanken på mindre kompetanse. Eller rekruttering til en organisasjon i oppløsing. Ørland og Bjugn vil ved en oppsplitting være andre organisasjoner enn de var før 2020. Nye oppgaver er kommet til, ansvaret større - ressursene mer eller mindre de samme. En større kommune, med større kompetansemiljøer, er bedre rustet til å overta komplekse fagoppgaver som kommer fra Staten. Vi har utviklet tjeneste for tjeneste sammen på en rekke områder, vi er i dag vevd sammen i hverandre på de fleste fagområder – ikke minst med arkiv, matrikkel, økonomi og IKT. Når du vet kostnaden med å slå sammen kommunene, og vi i tillegg vet at vi også i nye Ørland sliter med å ha alle tjenestene våre alene, så mener jeg det ikke er realistisk å gå tilbake til to kommuner.

Vi vil ikke tjene noe som helst på å løse opp kommunen. Det er ingen tapende parter i vår kommunesammenslåing. Det er Ikke kommunen som skaffer oss negativt omdømme og oppmerksomhet. Det ansvaret ligger på de som snakker den ned. Alle taper på det. Flest mulig må snarest komme seg bort fra en slik tankegang. En ting er å vurdere om en sammenslåing er vellykket eller ikke etter det har gått en del år. Men å skulle begynne å splitte kommunen etter et drøyt år, der vi i tillegg har hatt en pandemi, vil jeg si det bare er kynisk politisk spill.

Reversering av kommunesammenslåinger er i realiteten en ny reform i seg selv. Politikere er ofte mot summen av alt man er for. Men skal være grenser for hva man skal benyttet felleskapets ressurser til.

Jeg har fått mange spørsmål siste dager. Nå vet dere hva jeg vil oppfordre kommunestyret til på torsdag 9. desember.

Vennlig hilsen,

Tom Myrvold Ordfører