Nylig ble kommunedirektøren sitt forslag til budsjett i Indre Fosen lagt fram. Noen vi si at forslaget vil sette kommunen flere år tilbake, andre igjen vil snakke enda klarere. Klasser flyttes, færre lærere, nedlegging av skole, sammenslåinger..... Færre hender i omsorg...

Men:

KOSTRA er en sammenligning av kommuner. Indre Fosen er i en slik gruppe, der kommunene er mest mulig like, geografisk, innbyggertall og ellers. Selv etter at kommunestyret eventuelt vedtar dette framlagte budsjettet i starten av desember, ligger kommunens pengebruk for hver skoleelev eller hver person i Helse/omsorg over gjennomsnittet i sin KOSTRA - gruppe!

Det betyr at Indre Fosen kommune i dag bruker vesentlig mer på skole og helse enn sammenlignbare kommuner. Selv etter de foreslåtte nedskjæringer, bruker Indre Fosen mer enn gjennomsnittet i de sammenlignbare kommunene.

Jeg merket meg også at Eiendom og legekontoret i Vanvikan ikke var med i framlegget.

Men det kommer kanskje senere? Eiendomsskatt ble nevnt, i alle fall på næring. En dårlig og kortsiktig løsning.

Kommunen har ei gruppe som skal jobbe med BOLYST. Om eiendomsskatt fremmer bolyst, er vel tvilsomt.

Men én ting er sikkert: Indre Fosen må høvle ned pengebruken, for å komme ned mot gjennomsnittet i kommunene vi skal sammenligne oss med. Vi må gå over til å kjøre Volvo, til nå har vi kjørt Rolls Royce.

Harald Fagervold Indre Fosen Pensjonistparti Leder

------------------

Har du lyst til å få ditt leserinnlegg på trykk? Send det inn til redaksjonen@fosna-folket.no

Du finner alle leserinnlegg som er publisert på Fosna-Folkets nettsider på Debatt-siden ved å trykke her.