Klimaendringer gjør at matproduksjon påvirkes negativt med reduserte avlinger i mange land. Russland sin invasjon av Ukraina forsterker dette ytterligere og berører negativt 1/3 av verdens korneksport. Flere land spesielt i Midtøsten og Nord-Afrika er helt avhengig av kornimport. Resultatet av dette vil bli sosial uro og økt flyktningestrøm inn i Europa på toppen av den vi allerede har fra Ukraina. Vi befinner oss kanskje i den største krisen verden og Europa har sett siden andre verdenskrig.

Ifølge FN legger i dag matproduksjon beslag på 37 % av verdens landarealer, 70 % av verdens ferskvannsforbruk og står for 24 % av klimautslippene. Av det som produseres blir ca 1/3 aldri spist. Her i Norge kaster vi gjennomsnitt mellom 40-50 kg mat pr innbygger i året. Med dette om bakteppe må vi i Norge gjennomføre en kraftig holdningsendring for å redusere kasting av mat.

Vi som forbrukere må kreve ovenfor matvarekjedene at de bidrar slik at vi kaster mindre mat. Jeg utfordrer de store matvarekjedene som Coop, Rema, Kiwi og Bunnpris her på Fosen til å opplyse hvor mye som kastes av den maten som tas inn, hvordan utvikling har vært de siste årene, hvilke mål som er satt for å få dette ned og konkrete tiltak som blir gjort.

Under følger forslag til tiltak i butikk som jeg ønsker å utfordre matvarekjedene på:

•Mat som holder på å gå ut på dato må prises ned i god tid og presenteres i butikk slik at vi som forbrukere lett kan finne den og kjøpe varen mens den enda kan brukes

•Hva med å gi ekstra bonus på fordelskort som butikkene har utstedt for de som kjøper nedpriset mat

•Gårdagens brød må ikke kastes men prises ned slik at vi kan kjøpe dette og bruke det opp før det blir tørt. Etter 2-3 dager vil brød fortsatt i alle fall kunne brukes som fôr til våre husdyr lokalt

•Frukt og grønnsaker som tåler dette må oppbevares i butikk på kjølerom for å øke holdbarheten

Videre mener jeg at myndighetene må inn med tiltak som gjør at det koster butikkene å kaste mat. Varen i butikk som ikke scannes over disk må tillegges en avgift som tvinger butikkene til å endre sine innkjøp- og utsalgsrutiner. Til slutt har vi alle i heimen et ansvar for å redusere den mengde mat som går i søpla. Jeg tror nok mange av oss har fått en aha opplevelse nå som vi kildesorterer organisk avfall og ser hvor mye mat vi faktisk kaster.

Dessuten er matavfall fra husholdning perfekt fôr til hobbyhøner. Dermed kan tørre brødskiver og middags-rester ende opp som nye fine frokostegg. Jeg sier som tidligere Landbruksminister Lars Sponheim «hver man sin høne» Lykke til alle sammen !

Håkon Sannan