«Det siste jeg ønsker er å skremme elever bort fra å søke yrkesfag»

foto