Alle skal ha trygghet om at en selv og de man er glade i kan få et godt helsetilbud den dagen det trengs. Vi besøkte nylig Unicare Helsefort i Hysnes her på Fosen. Det første som møtte oss da vi kom inn døren var en kvinne som fortalte oss at tilbudet hun fikk på Helsefortet var helt avgjørende for henne. Dette tilbudet må vi ta vare på og utvikle fremover.

For Høyre er det viktigste at du som pasient får hjelp når du trenger det, ikke hvem som gir den. Unicare Helsefort er et godt eksempel på hvordan også private tilbydere gir et godt tilbud, og er med på å forbedre tjenestene også i offentlig sektor. Vi vil fortsatt ha et mangfold av ulike aktører slik at tilbudet kan bli bedre for den enkelte og ventetidene gå ned. Det viktigste er at du som pasient ikke skal måtte betale mer for å velge et privat tilbud.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har startet en ideologisk kamp for å fjerne private fra velferden. Det gjør de når de nå skal utrede hvordan private kan fases ut fra velferden. Det fremstår viktigst for den rødgrønne regjeringen at de som leverer tjenesten er offentlig, ikke hvilken kvalitet tilbudet har. Det ser vi særlig når regjeringen har varslet at de vil fjerne pasientrettigheten fritt behandlingsvalg. Fritt behandlingsvalg ble innført av Høyre i regjering, og ga deg som pasient mulighet til å velge mellom ulike private, ideelle og offentlige sykehus. Det gjorde at du som pasient kunne velge det tilbudet som passet best for deg eller som hadde kortest ventetid. Og selvfølgelig skal staten ta regningen, uansett hva du velger. Når regjeringen velger å fjerne denne pasientrettigheten, er det de med tykk lommebok som får mulighet til å velge, mens andre må stå i kø til et offentlig sykehus selv om det er ledig kapasitet hos private.

Høyre vil ta vare på tilbud som for eksempel Unicare Helsefort. Det er viktig for å gi et godt tilbud til pasientene. Det er også en viktig kompetansearbeidsplass i Indre Fosen.

Oskar Småvik, Høyres ordførerkandidat i Indre Fosen og Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant (H)