Jasså, det må vi altså lese i vår lokalavis - at lovlige politiske vedtak får betegnes som «latterlighetens demokrati»? For det ble faktisk kommunestyrets avgjørelse kalt da vi for andre gang behandlet en sak angående oppsplitting av Ørland kommune, fremmet gjennom et innbyggerinitiativ.

Saken ble behandlet til tross for at den allerede var ferdig og lovlig behandlet to måneder tidligere. Dette var et vedtak som senere ble kvalitetssikret av statsforvalteren. Det var altså ikke nødvendig å sette opp saken en gang til. Men det ble gjort ut i fra et ønske om å møte kommunens innbyggere med respekt og åpenhet. Innbyggerinitiativet tapte for andre gang saken i kommunestyret.

Dermed kaller de vårt lovlydige politiske arbeide for «latterlighetens demokrati». Det er nesten så man ikke kan tro det slik landets lover og lovlydige prosesser blir forsøkt gjort til latter. Denne gangen var det latterliggjøring. Tidligere har det fra samme gruppering vært lovet «bråk» dersom ikke kommunestyrets folkevalgte politikere ville danse etter deres pipe.

Det er ei bygdeliste på gang i Ørland kommune. Den lages av samme gruppe som står bak innbyggerinitiativet. Og det begynner å komme tydelig frem hva slags politikk de står for. Vi ser «tegninga», men har litt vanskelig for helt å tro på det vi ser og hører når listas talsmann i lokalavisa lover å «stikke kjepper i hjulene» for Ørland kommune.

Å opprette bygdeliste er noe man har rett til etter norsk lov. Hva slags tilbud vil denne lista bli for våre innbyggere? De avslører sin agenda gjennom en forakt for lovlydige demokratiske prosesser. Herunder gyldige vedtak, som også er undersøkt og godkjent av statsforvalteren. Og det ser ut som om listas kandidater også vil vise forakt for frie meninger ved å true med «bråk» dersom de ikke får gjennomslag i politiske prosesser.

Vi venter i spenning frem mot neste års lokalvalg. Foreløpig er det vanskelig å forstå hva de holder på med. Vi spør oss igjen og igjen. Er det virkelig mulig å ville skape vanskelige arbeidsforhold for alle som jobber i kommunen? Er det mulig å ville «stikke kjepper i hjulene for Ørland kommune»?

Vi greier ikke å le av dette. For det er jo bare trist. Det er ikke til å tro. Men kanskje vi må begynne å tro på det likevel. Når de så høylytt forteller det.

For kommunestyregruppa Ørland Høyre Anne Bjørnerud