Som første kommune i Norge ivrer nå politikerne i Ørland kommune om etablering av kjernekraft anlegg. Som den forsvarskommunen Ørland er blitt vil det sannsynligvis bli lagt merke til.

Om kunnskapen til kjernekraft og de negative sider er gjennomtenkt, har jeg ingen mening om. Mens andre nasjoner av sikkerhets grunner stenger ned sine anlegg, skal lille Ørland i Norge bygge opp en kjernekraft som ingen andre vil ha.

Vi har i årevis vært sjølforsynt med ren energi fra vår vannkraft, som i europeisk sammenheng har vært spesiell. Med 125 års erfaring med vannkraft er vi Europas største vannkraftprodusent. Norske husholdninger bruker ca. 35 Tvh .pr år av vår totale vel140 Tvh vannkraft energi til både oppvarming og annen bruk av elektrisk kraft.

Dette i motsetning til europeiske husstander som har brukt gass og kull til oppvarming, og således har et elektrisk energiforbruk på bare 30 %, mens vi i Norge forbruker rundt 80% til både oppvarming og annen bruk av strøm. Når nå kull og kjernekraft skal fases ut blir det selvsagt et øket strømbehov. Men at lille Norge skal fylle dette gapet med vår rene vannkraftenergi, og dermed gi oss et kraftunderskudd som skal fylles med kjernekraft er og blir et spørsmål som våre politikere må gi oss et svar på.

Bjugn,23.april 2024

Halvor Schanche