Mange har fått med seg at det kan være forskjell økonomisk sett om du er gift, samboer eller alene. De færreste tenker på pensjon når de tar slike valg, men sivilstand kan for noen påvirke hva de får i pensjon.

Grunnpensjonen blir redusert til 90 prosent av et grunnbeløp hvis du er gift eller samboer, mens grunnpensjonen er et helt grunnbeløp for de som er alene. Er det noen som skjønner hvorfor det skal være forskjell? Tilleggspensjonen som du opparbeider deg gjennom et langt yrkesliv er derimot ikke påvirket av din sivilstand. Den er like stor enten du er alene, samboer eller gift. Det er urimelig at pensjonister/ uføre som er gifte/samboere får redusert sin pensjon bare på grunn av at de bor sammen.

Pensjonistpartiet reagerer på at flertallet av de politiske partiene fremdeles begrunner denne såkalte avkortingen med at gifte pensjonister/ samboere kan dele på utgifter og derfor trenger de ikke like mye i pensjonsinntekter. Pensjonistpartiet mener dette argumentet er helt urimelig og derfor vil vi fortsatt jobbe for at gifte og samboende pensjonister skal få utbetalt hele pensjonen.

Det hadde vært interessant å vite om en politiker har akseptert at de får redusert lønn dersom de er gifte eller samboende? Tror nok protestene har vært store da. Hvorfor mener flertallet på stortinget at pensjonister / uføre skal akseptere det? Pensjonistpartiet mener det er feil å straffe folk økonomisk når de velger å dele livet med andre.

La pensjonistene / uføre beholde pensjonen uten slik avkorting!

Svein Otto Nilsen, gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting