Svar på Ørland sanitetslag sitt opprop

Jeg er helt enig i noe av kritikken, vi har for lite sykehjemsplasser! Dette er noe vi vet, og som vi må jobbe med, det er en stor utfordring vi har! Vi vet vi vil trenge 30 plasser mer i 2034 enn vi har i dag. Og vi må våkne, det går ikke å feie dette under teppet og håpe at det vil gå over av seg selv.

Men i en eneste setning slakter dere hele eldreomsorgen, og dette har mange ansatte både ved sykehjem og hjemmetjeneste reagert på, og det er setningen: Eldreomsorgen i kommunen er under sterk kritikk.

Mener dere virkelig det? At alle de som springer føttene av seg ved sykehjemmene våre både dag og natt, ikke gjør jobben sin? At alle i hjemmetjenesten som yter tjenester til hjemmeboende, som når de er hos en bruker, vet at de allerede er forsinket til neste bruker, og helst skulle hatt mye bedre tid, at de ikke gjør jobben sin? For med denne ene setningen er det det dere sier. Og det er sånn det er blitt oppfattet, og det er veldig synd.

Det er også synd at det igjen blir sagt at en må kaste ut de som har kontorer ved den gamle sykestua på Brekstad, og tilbakeføre den til sykerom igjen. Jeg hørte det ble sagt på Sanitetens dag, og har også flere ganger hørt dette, og senest i en kommentar på deres opprop på nettsiden i Fosna-Folket.

Gamle Ørland bygget ny sykehjemsavdeling, avd Indigo, fordi man trengte nye fasiliteter. De gamle avd rød og grønn hadde små rom, småe bad, ikke heisanordning, som takheis, og takkonstruksjonen var heller ikke konstruert for dette. Pasientene som kommer inn nå er dårligere enn før, fordi de er hjemme lenger nå enn før. En kan selvfølgelig diskutere om dette er rett, men sånn er det. Og de har flere hjelpemidler, sånn som store rullestoler, rullatorer, etc. Veldig trangt på badene som var, og dårligere arbeidsforhold for ansatte. Så kan en jo si at det er bare å sette i stand, og å utbedre. Noe som vil koste mange penger.

I disse gamle sykehjemsavdelingene er det ikke bare kontorer, heller. Her holder kommunens psykiatri og rus team til. Kommunens fysioterapitjeneste er i 2. etg, likedan fotterapeut.

Så kommer dette med at vi har for lite rekruttering, folk ønsker ikke å jobbe i eldreomsorgen lenger. Dette er likt for hele landet. Dessverre.

Så må jeg også kommentere dette å bli sendt rundt som en pakke.

Dette er ett samarbeid mellom kommunene i den såkalte lakseregionen, og går ut på at en kan få kjøpe plass ved rehabilteringsavdeling i disse kommunene, når vi ikke kan ta i mot pasienter fra sykehuset. Dette er noe en selvsagt skulle unngått, men når det nå er sånn, er det ett bedre tilbud enn å bli liggende på sykehuset uten opptrening/rehabilitering. Dette gjelder mellom 4-7 pasienter så lang, for ett tidsrom på maks 2 uker.

Min konklusjon er altså at ja, det er greit å kritisere den politiske ledelsen for manglende sykehjemsplasser, men ikke de ansatte i eldreomsorgen, som gjør en formidabel jobb!

Britt Eli Døsvik,

Leder utvalg helse og familie, Ørland