Det pågår som kjent en krig sør-øst i Europa. Russland forsøker å legge under seg Ukraina på den mest grusomme måten vi kjenner: Krig med både lovlige og ulovlige våpen! Norge og resten av Europa forbereder seg på tidenes flyktningestrøm.

I denne blodige situasjonen sier styreleder Arne Geirulv for Villa Smolt (Herøy) og Olden Oppdrettsanlegg (Ørland) i en artikkel i iLaks.no 14. Mars at han “håper å levere som planlagt fra midten av mai og utover.” Mottakeren er Russian Aquaculture på Kola i Russland hvor Arne Geirulv også er styremedlem. Han er opprørt over at iLaks stiller spørsmålstegn ved leveranser av smolt til Russland og sier videre (sitat): “.... at han til nå ikke har vært i dialog med norske myndigheter om levering av smolt, og heller ikke planlegger det fremover.” og videre: “Hvis vi forholder oss offisiell norsk politikk, skal fiskerisamarbeidet med Russland bestå.”

“....Ja, alt som har med fisk og Kola å gjøre, anser jeg for å være en del av fiskerisamarbeidet mellom Norge og Russland, ... “ og endelig: “Det som betyr noe for oss er at det går utover norske arbeidsplasser, sier Arne Geirulv til iLaks.”

(sitat slutt). Denne argumentasjon er så lite saklig at man må være sterkt involvert i oppdrettsnæringa og Russland for å stille seg bak den.! Kvalmt!

Det er altså viktigere å få levert 4 millioner smolt til Russland enn å ta en klar stilling og aksjonere for å bidra til å bremse krigen og redusere lidelsene til 44 millioner Ukrainere?! I dette området av Russland hvor lokalpolitikere støtter Putin og kjører omkring med “Z” malt på bildørene sine, ville det vært på sin plass å si fra tydelig! Men nei da. I stedet argumenterer Arne Geirulv med at det ikke er Russian Aquaculture som har startet krigen..... Og påstår at laksefarming er en del av det norsk-russiske fiskerisamarbeidet. En løgn som kanskje høres plausibel ut. Men en rask sjekk viser at det omtalte fiskerisamarbeidet omhandler kvotefordeling og utnyttelse av felles fiskeressurser og ikke lakseoppdrett. Hva Arne Gjerulv “anser” er altså ønsketenking og tåkelegging i denne sakens anledning.

Og endelig kommer oppdrettsnæringas vanlige argument om “arbeidsplasser”!

Arbeidstakerne det er snakk om overlever godt med støtte fra NAV til Olden Oppdrettsanlegg finner seg andre kunder utenfor Russland. De vil fortsatt være friske og raske, uten traumer fra flyalarmer og bombe-/granatnedslag omkring seg.

Når skal den pengegriske laksefarmingen skjønne at det finnes andre verdier enn det som måles i penger? Vi har en krig i Europa og Olden Oppdrettsanlegg synes det er viktigere å levere 4 millioner smolt for å understøtte krigen enn å gi klart signal til Russland om at krigen ikke er akseptabel! Krigens lidelser for potensielt over 40 millioner mennesker teller altså ikke for Arne Gjerujlv og Olden Oppdrettsanlegg?

Med vennlig hilsen

Knut Hellesvik