– Byggestart for en ny 1 – 7-skole kan ikke utsettes mer